12 mei 2023 15:57

Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het halfjaarlijkse verslag over de uitvoering van het Herstel- en Investeringsplan goed.

De ministerraad van 30 oktober 2020 keurde de structuur, de methodologie en het verloop van het Herstel- en Investeringsplan (HIP) van de federale regering goed. Een deel van dit plan is ook gewijd aan het opstellen van een Plan voor Herstel en Veerkracht.

Het halfjaarlijkse verslag van april 2023 heeft betrekking op 140 mijlpalen en streefdoelen in de periode tot en met het eerste kwartaal van 2024.

De ministerraad draagt de regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de achterstallige mijlpalen en streefdoelen op de nodige initiatieven te nemen om deze binnen het tijdschema te bereiken.