28 feb 2003 16:00

Handelspraktijken

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed rond de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed rond de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Dit voorontwerp beoogt het verbod van bedrieglijke reclame omtrent sociale omstandigheden van productie of dienstverlening. Ook stelt het een vorderingsrecht tot staking in voor milieuverenigingen, die voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van de wet van 12 januari 1993, voor zover het gaat om bedrieglijke reclame omtrent leefmilieu. (*) tot wijziging van de wet van 14 juli 1991.