24 okt 2003 17:00

Handelsrechtbank van Brussel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een onderhoudscontract voor het gebouw, gelegen Regentschapstraat 4, waarin de Handelsrechtbank van Brussel gevestigd is (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een onderhoudscontract voor het gebouw, gelegen Regentschapstraat 4, waarin de Handelsrechtbank van Brussel gevestigd is (*).

Het globale bedrag van de kredieten, ten laste van de FOD Justitie, bedraagt 91.761,54 euro, exclusief BTW, voor een periode van zes maanden. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.