14 feb 2020 14:53

Harmonisering van de regeling van sociale voordelen voor bepaalde zorgverleners

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een regeling van sociale en andere voordelen instelt voor sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten.

Het ontwerp harmoniseert de regeling van sociale voordelen voor de zes sectoren waarvoor momenteel een sociaal statuut is voorzien, namelijk apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandheelkundigen en verpleegkundigen. Het is de bedoeling om zo tot meer uniformiteit en transparantie qua regelgeving en (administratieve) efficiëntie te komen.

Het ontwerp treedt in werking vanaf het premiejaar 2019 voor de sector van de apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen, en vanaf het premiejaar 2020 voor de sector van de artsen en tandheelkundigen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.