09 mei 2022 10:07

Heel wat tijdelijke krachten nodig voor Belgisch EU-voorzitterschap

De federale overheid is op zoek naar meer dan 200 nieuwe medewerkers om het Belgische EU-voorzitterschap, dat loopt in de eerste helft van 2024, in goede banen te leiden. Het gaat om zeer uiteenlopende jobs voor verschillende overheidsorganisaties. Daarbij wordt voornamelijk gezocht naar gemotiveerde mensen met een bachelor- of masterdiploma.

Grootschalige aanwervingsprocedure

Van januari tot en met juni 2024 is ons land voorzitter van de Raad van de Europese Unie, voor de dertiende maal ondertussen al. Zoals steeds is dit een uitgelezen kans om meer dan anders te wegen op de Europese agenda. Om daar een succes van te maken, heeft de federale overheid tijdelijk nood aan vers bloed.

Om op tijd de juiste kandidaten te vinden, startte onlangs een grootschalige aanwervingsprocedure. Zo komt er een algemene selectieronde voor bachelors en masters, met daarnaast ook specifieke selectierondes voor juristen en masters in de domeinen landbouw, zorg en milieu. Op die manier moet het gros van de meer dan 200 vacatures ingevuld raken. Vanaf september 2022 al kunnen de eerste medewerkers aan de slag, terwijl het overgrote deel eraan begint in januari 2023.

Omdat het gaat om jobs die in het teken staan van het EU-voorzitterschap, worden enkel contracten van bepaalde duur aangeboden, variërend van 7 maanden tot 1,5 jaar. Zowel mensen met als zonder ervaring kunnen solliciteren. Voor jonge, pas afgestudeerde werkzoekenden is dit hoe dan ook een buitenkans: zij kunnen ervaring opdoen door mee te werken aan uitdagende projecten in een internationale context, waarbij ook contacten mogelijk zijn met mensen uit heel Europa.

Voor elk wat wils

Tussen de honderden vacatures die de federale overheid in de aanbieding heeft, zit voor elk wat wils. Een greep uit dit aanbod bewijst dat: er wordt onder meer gezocht naar communicatiemedewerkers, bio-ingenieurs, tolken, juristen, financieel deskundigen en administratieve experts. Bovendien gaat het om jobs bij zestien verschillende overheidsorganisaties, wat betekent dat de nieuwe medewerkers aan de slag kunnen met een veelheid aan thema’s.

Deze overheidsorganisaties zijn op zoek naar versterking voor het Belgische EU-voorzitterschap: de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, de FOD Economie, de POD Wetenschapsbeleid, de FOD Mobiliteit, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Financiën, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Volksgezondheid en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Minister De Sutter aan het woord

Voor minister voor Ambtenarenzaken en voormalig Europarlementslid Petra De Sutter is deze aanwervingscampagne van groot belang: “Met een pandemie achter de kiezen en oorlog op het Europese continent, komt het Belgisch voorzitterschap van de EU op een cruciaal moment. Samen met de FOD BOSA en het rekruteringsplatform werkenvoor.be zullen we er alles aan doen om op tijd de juiste mensen te vinden die mee de Europese koers zullen bepalen in 2024. Wie solliciteert voor één van de vele openstaande jobs krijgt de kans om op een uniek moment in de Europese geschiedenis mee vorm te geven aan het beleid. Aarzel dus niet om je kandidaat te stellen!”

Meer info

Geïnteresseerden kunnen zich nog tot en met 31 mei inschrijven voor de procedure voor bachelors of masters op werkenvoor.be. Wie hiervoor slaagt, kan nadien solliciteren voor concrete jobaanbiedingen.

Meer informatie over de organisaties die aanwerven en hoe ze bijdragen aan het Belgische EU-voorzitterschap, vind je op de site van werkenvoor.be.