21 mei 2024 09:06

Recordaantal kandidaten voor jobs bij federale overheid

Bijna 140.000 mensen solliciteerden vorig jaar voor een job bij de federale overheid. Nooit waren dat er meer. Het bewijst dat de federale overheid een aantrekkelijke werkgever is. De resultaten van een recent imago-onderzoek bevestigen die aantrekkingskracht.

De federale overheid, onder leiding van de FOD BOSA, lanceerde in 2023 een kleine 10.000 vacatures op de jobsite werkenvoor.be. Ondanks de krappe arbeidsmarkt in België solliciteerde een recordaantal mensen voor deze jobs. Om precies te zijn waren het er liefst 137.324, een stijging van 11% ten opzichte van 2022.

Meer vrouwen en Franstaligen

Van al deze kandidaten was 59% vrouw, 41% man en identificeerden er zich 229 als X. De meerderheid onder hen was Franstalig: ze vormden 70% van het totaalaantal sollicitanten. De algemene wervingsprocedures voor bachelor- en masterprofielen trokken dan weer weinig verrassend de meeste kandidaten aan. De populairste specifieke vacature was die voor expert in internationale betrekkingen bij de FOD Buitenlandse Zaken. Een kleine 2000 mensen solliciteerden hiervoor. Ook opvallend is de toename van het aantal vrouwen in topmanagementfuncties, vooral dan bij de hoogste mandaatfuncties.

Efficiëntere selectieprocedures

Een andere positieve evolutie is de kortere doorlooptijd van vacatures. De mediane duur van een selectieproces lag in 2023 op 34 dagen, 1 dag minder dan in 2022. Bovendien zijn er twee nieuwe procedures opgezet waarmee medewerkers sneller en gerichter kunnen worden aangeworven. Dat moet de positie van de federale overheid binnen de huidige, competitieve arbeidsmarkt versterken.  

De eerste nieuwigheid is de fastlane-procedure, die in twee gevallen wordt gebruikt: bij knelpuntfuncties, jobs waarvoor weinig geschikte kandidaten worden gevonden, en functies met een hoog volume, jobs waarvoor heel veel vacatures zijn. In 2023 lag de mediane doorlooptijd voor deze procedure op 27 dagen. 

Een tweede selectieprocedure die in 2023 het levenslicht zag, is erop gericht om meer mensen met een handicap aan te trekken. Zij kunnen nu ook deelnemen aan procedures die voor hen zijn voorbehouden. Kandidaten die hiervoor solliciteren, mogen ervan uitgaan dat ze alle tests op één dag kunnen afleggen of zelfs direct kunnen deelnemen aan een sollicitatiegesprek. De mediane doorlooptijd voor deze procedure lag vorig jaar op 29 dagen.

Interne uitwisseling is succes

De federale overheid zet ook in op interne mobiliteit via het Talent Exchange-programma. Zo is het voor medewerkers mogelijk om binnen een andere organisatie op ‘missie’ te gaan en zo een nieuwe uitdaging aan te nemen voor een periode van maximaal 1 jaar. En dat gebeurt meer en meer: het aantal missies nam van 157 in 2022 toe tot 219 in 2023, een stijging met 39%.  

Een ander vorm van uitwisseling verloopt via de federale crisisreserve, die halfweg 2023 opgestart is. Deze reserve bestaat uit ambtenaren die tijdens een crisis snel kunnen ingeschakeld worden om zo efficiënt te kunnen reageren op urgente noden. Sinds de lancering hebben zich al 217 reservisten aangemeld.

Aantrekkelijk imago

Al deze nieuwe initiatieven bevorderen de aantrekkingskracht van de federale overheid. Het stijgende aantal sollicitanten bewijst dat het de goede richting uitgaat, maar ook de resultaten van een recent imago-onderzoek bevestigen dat. Het merendeel van de actieve Belgen ziet de federale overheid immers als een aantrekkelijke werkgever. 

Zo’n 30 % van de respondenten heeft zelfs erg veel interesse om voor de federale overheid te werken. Voor deze groep gaat een job er gepaard met goede loopbaankansen, een aangename balans tussen werk en privé en een attractief loonpakket. Ook de dienstverlening wordt positief geëvalueerd, al kan de overheid nog punten winnen op het vlak van innovatie. Globaal gaat het imago er evenwel op alle vlakken op vooruit tegenover een vorige, gelijkaardige enquête, afgenomen in 2020.

De federale overheid toont zich opnieuw als een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever. We zijn erg tevreden dat we zoveel mensen warm kunnen maken voor een job bij de overheid. De kwaliteit en de snelheid van selecties krijgen onze volle aandacht. Tegelijk werken we aan de best mogelijke arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Zo krijgt iedereen de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen. Kiezen voor de federale overheid, is kiezen voor een werkgever die je talenten waardeert en ze ten dienste stelt van de samenleving.
Ben Smeets
Directeur-generaal bij de FOD BOSA

Over de FOD BOSA

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ondersteunt zijn klanten/gebruikers en beleidsmakers op vijf domeinen: Werken bij de overheid, Digitale overheid, Begroting en Boekhouding, Overheidsopdrachten en Strategische ondersteuning. Zo dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale administratie. 

Onder de noemer Werkenvoor.be legt de FOD BOSA zich toe op het aantrekken, selecteren en oriënteren van talent en het screenen van specifieke competenties zoals taalkennis en veiligheidscompetenties. 

Meer weten over de dienstverlening van de FOD BOSA?

Lees hier het jaarverslag van 2024.

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht bij Michaël Fontaine (0496 74 74 24), woordvoerder a.i. van de FOD BOSA.