03 mei 2019 19:00

Hernieuwing en aanduiding van twee leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee leden van de Federale Politieraad aanduidt en hernieuwt.

Het ontwerp regelt:

  • de hernieuwing van het mandaat van Ignacio De La Serna als effectief lid voor vier jaar vanaf 29 juni 2018
  • de aanduiding van Denis Mathen als plaatsvervangend lid voor vier jaar vanaf 10 januari 2019

De Federale Politieraad geeft adviezen aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie op het gebied van politieaangelegenheden.