03 apr 2020 16:59

Hernieuwing en aanwijzing van de leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de leden van de Federale Politieraad hernieuwen en aanwijzen.

Het gaat om:

  • de hernieuwing van het mandaat van Isabelle Panou als effectief lid voor vier jaar vanaf 28 december 2019
  • de aanwijzing van Guido Vermeiren, procureur des Konings bij het parket Limburg, als effectief lid met een mandaat tot en met 4 mei 2022
  • de aanwijzing van Ine Van Wymersch, procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, als plaatsvervangend lid met een mandaat van vier jaar vanaf de datum van de ondertekening van het koninklijk besluit