02 okt 2017 12:16

Hernieuwing van het mandaat van een lid van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de samenstelling van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  

Het ontwerp beoogt een eerste hernieuwing van de aanwijzing van een effectief lid van de commissie, in de hoedanigheid van magistraat van de zetel met mandaat van onderzoeksrechter. Het mandaat van de heer Jean-Claude Claeys, ondervoorzitter en onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, wordt hernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 11 oktober 2017.