14 sep 2018 15:57

Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden bij het 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal mandaten vernieuwt en leden benoemt van Beheerscomité van de dienst 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Het ontwerp zorgt voor:

  • de hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter
  • de hernieuwing van mandaten van leden als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van alle werkgevers, een representatieve organisatie van zelfstandigen, de representatieve organisaties van alle werknemers, verzekeringsinstellingen, een representatieve vereniging van verzorgingsinstellingen, representatieve patiëntenverenigingen, van de overheid en als professoren of docenten in de rechten, gespecialiseerd in medisch recht
  • de benoeming van leden als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van alle werkgevers, de representatieve organisaties van zelfstandigen, een representatieve werknemersorganisatie, een verzekeringsinstelling, een representatieve vereniging van zorgverleners, representatieve verenigingen van verzorgingsinstellingen, representatieve patiëntenverenigingen en van de overheid

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.