30 jun 2017 16:25

Herstructurering van de naamloze vennootschap Sopima

De ministerraad heeft op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt enkele beslissingen genomen in het kader van de herstructurering van de nv Sopima.

De activiteiten van Sopima worden stopgezet aan het einde van het maatschappelijke boekjaar 2016. De financiële activa van Sopima worden overgenomen door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). 

De ministerraad besliste het volgende:

  • de Regie der gebouwen krijgt de toestemming om in het kader van de procedure van terugkoop van eigen aandelen, aan Sopima haar twee aandelen in het kapitaal van deze vennootschap over te dragen
  • de 1 267 aandelen van de federale staat in het kapitaal van Sopima worden ingebracht in het kader van de procedure van kapitaalsverhoging van de FPIM
  • de FPIM krijgt de toestemming om Sopima over te nemen

Deze transacties werden reeds vroeger goedgekeurd door de Raden van Bestuur van FPIM en Sopima.