14 mei 2004 17:00

Herverdeling van de arbeid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed ter uitvoering van artikel 14 van de wet (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, ingevolge de verzoeken van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Nevele en Denderleeuw.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed ter uitvoering van artikel 14 van de wet (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, ingevolge de verzoeken van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Nevele en Denderleeuw.

Dit ontwerp verklaart de maatregelen van de halftijdse vervroegde uittreding en van de vrijwillige vierdagenweek van toepassing op beide OCMW's. (*) van 10 april 1995.