18 nov 2005 16:00

Herverdeling van de arbeidstijd

Vrijwillige vierdagenweek voor het OCMW van Lebbeke

Vrijwillige vierdagenweek voor het OCMW van Lebbeke

Op voorstel van de Heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad een ontwerp goedgekeurd van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (*), ingevolge de vraag van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Lebbeke. Het OCMW van Lebbeke wenst gebruik te maken van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek. (*) van 10 april 1995, artikel 14.