15 apr 2005 17:00

Herverdeling van werk in de openbare sector

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende uitvoering van de wet (*) over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector als gevolg van de verzoeken van de Intercommunale INTERZA, de OCMW's van Ecaussinnes, Asse, Oud-Turnhout en de Intergemeentelijke zwembaden Den ULM - Maaseik en De Haeg Dilsen-Stokkem.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende uitvoering van de wet (*) over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector als gevolg van de verzoeken van de Intercommunale INTERZA, de OCMW's van Ecaussinnes, Asse, Oud-Turnhout en de Intergemeentelijke zwembaden Den ULM - Maaseik en De Haeg Dilsen-Stokkem.

De halftijdse vervroegde uittreding is mogelijk in de Intercommunale INTERZA en het OCMW van Asse. De vrijwillige vierdagenweek is van toepassing in de Intercommunale INTERZEA, de OCMW's van Ecaussinnes, Asse en Oud-Turnhout en de intergemeentelijke zwembaden Den Ulm Maaseik en De Haeg Dilsen- Stokkem. (*) van 10 april 1995, artikel 14.