12 mei 2017 18:17

Hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid in de publieke sector

De ministerraad draagt de bevoegde ministers op om de hervorming van het ziektepensioen voor te leggen tijdens het volgende Overlegcomité.

Het ziektepensioen bestaat enkel in de publieke sector en biedt geen mogelijkheid tot professionele re-integratie wanneer het pensioen definitief is. De federale overheid wil dat pensioen hervormen, in het belang van de rechthebbenden. De federale regering wenst hierover in dialoog te treden met de deelstaten.

Er zal aan het Overlegcomité gevraagd worden om akkoord te gaan met de oprichting van een technische werkgroep voor de geplande hervorming.