06 dec 2013 18:56

Hervorming van het raadgevend comité voor treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat het adviesorgaan van de gebruikers van het openbaar vervoer per spoor hervormt. 

De hervorming van het raadgevend comité van de gebruikers bij de NMBS is noodzakelijk als gevolg van de hervorming van de NMBS-groep en de liberalisering van het goederenvervoer. De NMBS wil immers de tevredenheid van de reizigers versterken op het vlak van stiptheid, veiligheid en comfort. Ze zal voortaan ook het aanspreekpunt zijn voor de reizigers. Zo kan de informatie beter doorstromen en wordt het ook duidelijk wie verantwoordelijk is in geval van problemen. 

Het comité, dat voortaan Raadgevend comité van de treinreizigers heet, zal zich kunnen buigen over beslissingen die een impact kunnen hebben op het dienstenaanbod voor de reizigers. De aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de reizigers (reizigersverenigingen, consumentenorganisaties...) wordt versterkt binnen het comité. Bij de besluitvormingsprocessen van de spoorwegoverheidsbedrijven kan zo beter rekening worden gehouden met de verwachtingen van de gebruikers. 

De samenstelling en de werking van het nieuwe comité worden bepaald bij koninklijk besluit. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.