13 feb 2004 16:00

Het derde investeerderprincipe bij energiebesparingen

Op voortsel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, heeft de Ministerraad beslist dat de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) een naamloze vennootschap van publiek recht zal oprichten.

Op voortsel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, heeft de Ministerraad beslist dat de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) een naamloze vennootschap van publiek recht zal oprichten.

Deze nieuwe nv zal energiebesparingen binnen de Belgische economie bevorderen en realiseren. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van het derde investeerderprincipe. Het regeerakkoord voorziet tal van maatregelen die moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, in het kader van de uitvoering van het Kyotoprotocol. Het is de bedoeling van de regering om het energieverbruik in gebouwen te verminderen. Bovendien staat efficiënt energiebeheer hoog op de agenda van de Europese Commissie. Volgens het derde investeerderprincipe wordt de last en de verantwoordelijkheid van een project door een derde gedragen. De terugbetaling van de kosten hangt af van de winst op de energiefactuur en eindigt wanneer alle kosten vergoed zijn aan de derde investeerder. Van dat ogenblik af strijkt de onderneming/klant alle energiebesparingen zelf op. Zowel de derde investeerder als de onderneming/klant hebben baat bij het derde investeerderprincipe. Zo wordt de uitbouw van een rationeel en efficiënt energieverbruik in (overheids)gebouwen op grotere schaal mogelijk. Voordelen zijn verder: * Er zijn geen eigen financiële middelen nodig om te investeren en de energiefactuur daalt * Door het verlagen van de energiekost verbetert ook het concurrentievermogen van de industrie. * Bovendien stimuleert het de werkgelegenheid in een sector die nog in zijn kinderschoenen staat. * De uitstoot van CO2 daalt De nieuwe nv van publiek recht zal de publieke en private sector stimuleren om efficiënter en rationeler om te gaan met energie en grondstoffen. De nv maakt eerst een marktstudie. De Ministerraad besliste ook om onmiddellijk een interdepartementale Task Force op te richten, onder voorzitterschap van de Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. Deze Task Force zal voorstellen formuleren om de bestaande juridische en economische belemmeringen voor de ontwikkeling van de markt weg te werken.