15 sep 2022 13:01

Het Digital Belgium Skills Fund zoekt nieuwe projecten die digitale vaardigheden bevorderen

Via het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) investeert de FOD Beleid en Ondersteuning sinds 2016 in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen versterken. Dankzij de financiële kickstart van het DBSF is al heel wat moois gerealiseerd, met een directe impact op de samenleving die niet te onderschatten valt. Vandaag lanceren we een nieuwe projectoproep voor 2023.

Voor wie?

De reikwijdte van het DBSF breidt vanaf dit jaar uit van projecten die vooral gericht zijn op maatschappelijke inclusie naar projecten die focussen op ‘digital excellence’, en daardoor in nog grotere mate voor maatschappelijke meerwaarde zorgen. Projecten die kunnen aantonen dat ze zowel maatschappelijk als financieel op een duurzame manier kunnen worden verdergezet (zonder blijvende ondersteuning van het DBSF) hebben een streepje voor.

Specifieke aandacht gaat naar innovatieve projecten binnen potentiële ‘leadership’-domeinen, zoals cybersecurity, databasebeheer, online opleidingen, en opleiding in nieuwe technologieën, die als doel hebben om in de betreffende domeinen te excelleren, alsook aan projecten met een oriëntatie naar auto-certificering/badging.

Voor de oproep van 2023 maken we een onderscheid tussen focus- en hub-projecten.

  • Focusprojecten zijn projecten met een thematische focus en een budget tussen 75.000 en 350.000 euro. Deze investeren rechtstreeks in de vaardigheden van de begunstigden.
  • Hub-projecten zijn projecten met een budget tussen 500.000 en 1 miljoen euro. Hun doelstelling is breder en gericht op de structurele ontwikkeling van een activiteit om te voldoen aan specifieke doelstellingen (terug te vinden in de projectoproep onder hoofdstuk 4). Er kan ook geïnvesteerd worden om de activiteiten te helpen uitbouwen of faciliteren.
Dankzij het Digital Belgium Skills Funds (DBSF) steunen we de ontwikkeling van innovatieve projecten die de sociale en maatschappelijke inclusie van kwetsbare groepen moeten verhogen. Deze projecten zijn gericht op de verwerving en ontwikkeling van digitale vaardigheden die beantwoorden aan de behoeften van de arbeidsmarkt en aan de profielen van de banen van morgen. Zodra deze digitale vaardigheden verworven zijn, staat de arbeidsmarkt voor hen open. En dit is belangrijk omdat, ik herinner u eraan, voor het behoud van ons stelsel van sociale bescherming een werkgelegenheidsgraad van 80% essentieel is. Voor 2023 wil ik dit programma een nieuwe dimensie geven en ook zelfcertificerings- en badgingprojecten en de ontwikkeling van hubs ondersteunen. Ik pleit er namelijk voor alle vaardigheden te waarderen, ongeacht het gevolgde opleidingstraject, en tegelijkertijd leerinfrastructuren te ontwikkelen.
Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Digitalisering

Timing

  • September: nog tot 1 oktober kunnen organisaties ons via het e-mailadres dbsf2023@bosa.fgov.be vragen stellen over de procedure om zich kandidaat te stellen. De meest gestelde vragen en antwoorden zullen we ook online plaatsen.
  • Oktober: aan het begin van deze maand wordt er een online informatiesessie georganiseerd, waarvoor organisaties zich kunnen inschrijven via e-mail (dbsf2023@bosa.fgov.be).
  • Oktober: de deadline voor het indienen van een volledig ingevuld aanvraagdossier, financieel plan en DigiSkills Passport via e-mail, is 30 oktober om 23u59. Deelnemende organisaties bezorgen dit in een e-mail naar dbsf2023@bosa.fgov.be.
  • December: de jury selecteert de genomineerde projecten en maakt de selectie over aan de Staatssecretaris voor Digitalisering.

Meer informatie

Meer info over het Digital Belgium Skills Fund vind je hier.

Gedetailleerde informatie over de volledige procedure vind je op bosa.belgium.be.
 

De FOD BOSA is onder andere een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.