01 aug 2023 12:30

Het Digital Belgium Skills Fund zoekt nieuwe projecten die digitale vaardigheden bevorderen

Via het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) investeert de FOD Beleid en Ondersteuning sinds 2016 in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen versterken. Dankzij de financiële kickstart van het DBSF is al heel wat moois gerealiseerd, met een directe impact op de samenleving die niet te onderschatten valt. Vandaag lanceren we de nieuwe projectoproep voor 2024.

Voor wie?

Ook in 2024 zal het DBSF innovatieve projecten ondersteunen die zich op die doelstellingen toespitsen. De reikwijdte van het DBSF breidt uit van projecten die gericht zijn op maatschappelijke inclusie naar projecten die focussen op ‘digital excellence’, en daardoor in nog grotere mate voor maatschappelijke meerwaarde zorgen. Projecten die kunnen aantonen dat ze zowel maatschappelijk als financieel op een duurzame manier kunnen worden verdergezet (zonder blijvende ondersteuning van het DBSF) hebben een streepje voor.

Om een belangrijke hefboom te blijven voor de sociale en maatschappelijke inclusie van kwetsbare doelgroepen, heeft het DBSF zijn aanpak geactualiseerd op basis van de conclusies van de impactanalyse van 2022: de doelstelling werd verfijnd (a), de doelgroepen werden nader bepaald (b), de soorten projecten werden opnieuw gedefinieerd (c) en tot slot werd de methodologie voor de selectie van de projecten heroverwogen (d). Het resultaat :

a. Voor de projectoproep van 2024 wil het DBSF digitale excellentie toegankelijk maken voor kwetsbare doelgroepen door middel van innovatieve en duurzame projecten om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt;

b. Dit jaar ligt de nadruk op projecten gericht op sociaal kwetsbare (jong) volwassenen van 16 jaar en ouder;

c. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie vallen in twee hoofdcategorieën:

  • 'FOCUS' projecten, die zijn onderverdeeld in drie niveaus;
  • 'HUB' projecten, waaronder eenvoudige Hubs vallen en Hubs die aanvullende investering vereisen;

d. De selectiecriteria zijn afgestemd op het type project en de beste projecten in elke categorie worden geselecteerd.

Voor de twee types projecten zijn dit de beschikbare budgetten:

  • FOCUSprojecten (niveau 1 tot 3): 100.000 – 350.000 euro.
  • HUB-projecten: 350.000-750.000 euro, met een potentieel bijkomend budget van 250.000 voor specifieke investeringen.
Met het Digital Belgium Skills Fund willen we twee doelstellingen bereiken door gerichte steun voor opleidingen of de ontwikkeling van geschikte infrastructuren. Enerzijds willen we de sociale inclusie van kwetsbare groepen bevorderen door hen in staat te stellen de digitale vaardigheden te verwerven die de arbeidsmarkt van vandaag en morgen vereist. Anderzijds willen we het talent van vandaag helpen om morgen uit te blinken.
Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Digitalisering:

Timing

Augustus-September 2023

25 september 2023

December 2023

  • De jury selecteert de genomineerde projecten en maakt de selectie over aan de Staatssecretaris voor Digitalisering.

Meer informatie

Meer info over het Digital Belgium Skills Fund vind je hier.

Gedetailleerde informatie over de volledige procedure vind je op bosa.belgium.be.