18 mei 2021 10:51

Het FAGG publiceert het jaarverslag 2019

Naar goede gewoonte en in alle transparantie publiceert het FAGG de cijfers en resultaten van 2019 voor alle diensten en activiteiten. U krijgt dit jaarverslag veel later dan wat u van ons gewoon bent, de COVID-19-gezondheidscrisis kreeg het afgelopen jaar op alle vlakken prioriteit. Het jaarverslag bevat tal van nieuwigheden, stijgende en dalende trends en interessante cijfergegevens. 2019 was een jaar van voortuitgang, u leest er alles over in het digitale jaarverslag van het FAGG, dat opnieuw beschikbaar is in vier talen.

Enkele kerncijfers voor 2019

De diensten van het FAGG hebben in 2019 meer dan 8 097 vergunningsdossiers voor geneesmiddelen afgesloten, 2 281 inspecties en onderzoeken uitgevoerd en 10 364 meldingen van bijwerkingen, incidenten en ongewenste reacties geanalyseerd. In 2019 noteerde het FAGG een stijging van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en van het aantal meldingen van incidenten met medische hulpmiddelen.

Focus op gebruiksvriendelijke applicaties voor patiënten

2019 was ook het jaar waar we met nieuwe, gebruiksvriendelijke onlineapplicaties zoveel mogelijk ten dienste willen staan van patiënten. Het FAGG lanceerde de onlineapplicatie FarmaStatus, met informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen, en een het onlineformulier voor het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen door patiënten werd grondig herzien.

Werken aan vooruitgang

Er werd in 2019 ook veel voorbereidend werk gedaan. Dossiers zoals de brexit, de verhuis naar het gebouw aan de Galileelaan, samen met de collega’s van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, het Redesign-project waarbij we samen met diezelfde collega’s volop werken aan synergiën en een gemeenschappelijke dienstverlening … Het was onontbeerlijk werk achter de schermen waarvan we nu de resultaten zien.

Normaal gezien verzamelen alle diensten van het FAGG in maart en april de cijfergegevens zodat we u tegen de zomer een jaarverslag kunnen aanbieden. In 2020 liep dat anders. De strijd tegen COVID-19 kreeg toen, en krijgt nog altijd, onze volste aandacht. Bijna alle diensten van het FAGG hebben hun takenpakket zien vergroten, met een enorme stijging van de werklast tot gevolg.

Het jaarverslag 2019 krijgt u dus bijna een jaar later dan verwacht, maar ik stond erop om de verwezenlijking van dat jaar toch nog deze aandacht te geven. Mijn oprechte dank aan alle FAGG-medewerkers en externe partners voor hun investering in de activiteiten van het agentschap ten dienste van onze medeburgers. Alleen samen hebben we deze resultaten kunnen halen en alleen samen zijn we klaar voor nieuwe uitdagingen.
Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG

Ontdek alle realisaties van 2019 in het digitale jaarverslag van het FAGG. We nodigen u ook uit om uw mening over het jaarverslag te geven via een online bevraging.

Meer informatie
Het jaarverslag van het FAGG voor 2019