21 dec 2017 14:16

Het FAGG publiceert het jubileummagazine 2007-2017

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, al 10 jaar ONZE ZORG

31 december 2006 namen we afscheid van het Directoraat-generaal Geneesmiddelen dat deel uitmaakte van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om op 1 januari 2007 te starten als een autonoom agentschap: het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

De afgelopen tien jaar waren een voorbeeld van samenwerken en hard werken om uit te groeien naar het respectabel, professioneel agentschap van vandaag, zowel op nationaal als internationaal niveau.

In het jubileummagazine blikken we niet alleen terug op enkele verwezenlijkingen van de afgelopen tien jaar maar gooien we ook een blik op de toekomst. We laten enkele partners aan het woord en u kunt er verschillende interviews lezen met zowel medewerkers van het FAGG als mensen die het FAGG verlieten om hun talenten ergens elders te gebruiken.

Meer informatie
U vindt het jubileummagazine terug op www.fagg.be.

U kunt ook een papieren exemplaar bestellen via comm@fagg.be.

Contact
Ann Eeckhout
Woordvoerster van het FAGG
+ 32 2 528 40 12 - + 32 495 23 71 69 - comm@fagg.be