15 dec 2017 12:22

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een campagne die aanmoedigt om deel te nemen aan klinische proeven: “2031 heeft jou nodig!”

Een geneesmiddel is het resultaat van een lang en complex ontwikkelingsproces dat zowel in academische onderzoekscentra als in farmaceutische bedrijven kan plaatsvinden. Een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel zijn klinische proeven waar veiligheid en doeltreffendheid worden onderzocht.

De campagne van het FAGG is gericht op potentiële deelnemers van klinische proeven en op huisartsen die een belangrijke speler zijn in het informeren en bij het rekruteren van deelnemers.

Dankzij de deelname van gezonde vrijwilligers en van patiënten aan klinische proeven in het verleden, beschikken we vandaag over geneesmiddelen die vroeger niet bestonden. Een geneesmiddel ontwikkelen, duurt gemiddeld veertien jaar.

Via affiches bij artsen, een brochure, een radiospot en een internetsite wil het FAGG het belang van klinische proeven benadrukken en de rechten, plichten en voordelen beschrijven van deelname aan klinische proeven.

In Europa is België één van de landen waar de meeste klinische proeven per inwoner worden uitgevoerd. In 2016 heeft het FAGG 506 nieuwe proeven goedgekeurd. Het Belgische netwerk van academische onderzoekscentra, universitaire ziekenhuizen en de farmaceutische industrie beschikt over een unieke wetenschappelijke expertise. De bevoegde overheden werken permanent samen met de gezondheidszorgbeoefenaars om deze toppositie in Europa te ondersteunen en verder uit te bouwen zodat de Belgische patiënt toegang heeft tot nieuwe geneesmiddelen.

Meer informatie
De brochure en/of affiche kunt u gratis bestellen bij de Afdeling Communicatie van het FAGG via comm@fagg.be.

Meer informatie over de campagne vindt u terug op www.klinischeproeven.be.

Contact
Ann Eeckhout
Woordvoerster van het FAGG
+ 32 2 528 40 12 - + 32 495 23 71 69 - comm@fagg.be