06 jul 2023 08:00

Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) publiceert een aanbeveling met betrekking tot de hulp aan slachtoffers van sektarische invloeden

Het IACSSO kondigt de publicatie aan van haar aanbeveling over hulp aan slachtoffers van sektarische invloeden. Deze aanbeveling is bedoeld om de aandacht van de autoriteiten te vestigen op de noodzaak om passende steun en begeleiding te bieden aan personen die getroffen zijn door de verwoestende gevolgen van sektarische invloeden. In haar aanbeveling wijst het IACSSO op het gebrek in België aan gespecialiseerde psychologische hulpdiensten voor slachtoffers van sektarische uitwassen en misbruiken en hun familieleden. 

Sektarische invloeden – of het nu gaat om psychologische manipulatie, emotionele mishandeling en dergelijken – vormen een ernstige bedreiging voor de vrijheid, waardigheid en het welzijn van individuen. Meer in het algemeen heeft de aanbeveling van het IACSSO tot doel alle actoren (instellingen, gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers en het grote publiek) bewust te maken van problemen die verband houden met sektarische invloeden. 

Het IACSSO moedigt de autoriteiten aan om bij het  ontwikkelen van beleid en programma's gericht op het ondersteunen van slachtoffers van sektarische invloeden rekening te houden met deze aanbeveling. 

Het IACSSO nodigt alle betrokken actoren uit de nodige maatregelen te nemen om deze situaties te voorkomen en de slachtoffers te herstellen 

Meer informatie over de aanbeveling van het IACSSO over het helpen van slachtoffers van sektarische invloeden is te vinden op onze website

Perscontact
Kerstine VANDERPUT, Directrice IACSSO

kerstine.vanderput@just.fgov.be - +32 (2)477 780 384