30 apr 2021 12:14

Het nieuwe duurzame verwarmingssysteem voor het Koninklijk Domein van Laken is operationeel!

Op 1 mei 2021 starten de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie officieel het nieuw warmtenetwerk op dat voor een periode van minstens 25 jaar, zal instaan voor een duurzamere verwarming van het Koninklijk Domein van Laken.

Het nieuwe netwerk is rechtstreeks verbonden aan de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek om een deel van zijn restwarmte te recupereren en zo de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken, met inbegrip van de Koninklijke Serres, te verwarmen.

Dit project maakt het mogelijk de CO2-uitstoot van het Koninklijk Domein van Laken te beperken met ongeveer 2.300 ton per jaar en zou bijna de volledige verwarmingsbehoeften van het Domein moeten dekken (ongeveer 90%).

"Tegenwoordig lijkt het me het essentieel om de grootst mogelijke aandacht te besteden aan het ontkolen/decarboniseren en, in ruimere zin, aan duurzaamheid in alle projecten van de Regie. De regering moet het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat zij de ecologische voetafdruk van haar activa verkleint. Met een vermindering van de CO2-uitstoot met 2.300 ton per jaar is dit project weer een stap in de goede richting, en daar ben ik blij om. Het werk gaat door! " - Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen.

"Dit project om de warmte van de verbrandingsoven terug te winnen en zo het stookolieverbruik van het Koninklijk Domein te verminderen, past in ons streven om warmte in Brussel koolstofarm te maken. Thermische energienetten bieden een aanzienlijk potentieel dat moet worden benut om de energetische en solidaire transitie van ons gewest te verzekeren. Dit project illustreert ook onze wens om het Agentschap Net Brussel te betrekken bij het nastreven van de ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest.” - Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.

“Voortaan beschikken wij over een prachtig instrument, dat in de best mogelijke omstandigheden een duurzame warmtetoevoer garandeert om de serres van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen, en om tevens bij te dragen tot het behoud van het unieke plantenerfgoed dat ze herbergen.” - Michel Dekens, Regisseur van het Domein - Koninklijke Schenking.

“Als voorzitter ben ik fier op het resultaat van de jarenlange samenwerking tussen de Koninklijke Schenking en haar partners. Dit project past perfect in onze missie om op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze het patrimonium te bewaren en op de toekomst voor te bereiden. “ - Jan Smets, Ere-gouverneur van de Nationale Bank van België en voorzitter van de beheerraad van de Koninklijke Schenking.

“Dit duurzaam project, dat het resultaat is van een samenwerking tussen het Koninklijk Paleis, Brussel-Energie en de Regie der Gebouwen, kadert volledig in onze wil om de ecologische voetafdruk te verbeteren en het energieverbruik van de openbare gebouwen te verminderen. De Koninklijke Serres maken dit project nog interessanter want ze vereisen een specifieke controle en een constante temperatuur gedurende het hele jaar,” Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

​​​​​​​"Sinds zijn oprichting heeft Brussel-Energie er voortdurend naar gestreefd om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen en om de valorisatie van restafval te verbeteren. Vandaag kan met een ton afval 2.000 kWhth warmte worden geproduceerd, tegenover 500 kWhe elektriciteit. Bovendien biedt de installatie van een verwarmingsnet een veel interessanter energierendement. Aangezien Brussels-Energie dicht bij het Koninklijk Domein ligt, leek het ons vanzelfsprekend om aan dit project deel te nemen door de vruchten van een geoptimaliseerde energievalorisatie van restafval naar een van de emblemen van ons patrimonium te sturen. Ik wil de teams van alle betrokken partijen bedanken voor hun deelname." - Daniel Van Lathem, Project Manager bij Brussel-Energie.

Uitgevoerde werken

De werken betroffen de aanpassing van tien stookplaatsen van het Koninklijk Domein van Laken en de verbinding van het Koninklijk Domein van Laken met het warmtenetwerk van de verbrandingsoven.

Binnen het Koninklijk Domein vonden de installatiewerken van het netwerk plaats tussen januari en juni 2020. Er dienden belangrijke sleuven gegraven te worden over een afstand van 2 kilometer om zo’n 4500 meter leidingen van het warmtenetwerk te plaatsen en de stookplaatsen van het Koninklijk Domein te verbinden met de verbrandingsoven (bekijk de video van de werken).

De Regie der Gebouwen was verantwoordelijk voor de aanpassing van de stookplaatsen en hun hydraulische aansluiting op de warmtewisselaars, terwijl Brussel-Energie instond voor de plaatsing van het warmtenetwerk en de warmtewisselaars.

Vanaf juni 2020 vingen de installatiewerken aan van het warmtenetwerk buiten het Koninklijk Domein, onder de Van Praetbrug en onder de Vilvoordsesteenweg.

Begin 2021 werden een reeks testen en aansluitingen uitgevoerd voor de inbedrijfsstelling.

Technische fiche

Eigenaar: Federale Staat en Koninklijke Schenking

Aanpassingswerken stookruimtes

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer HVAC: Veolia SA

Periode van de werken: 2020

Kost van de werken: ongeveer € 237.000 incl. BTW (50% Regie der Gebouwen, 50% Schenking)

Installatie netwerk en warmtewisselaars

Bouwheer: Brussel-Energie

Aannemer (deel netwerk): Tijdelijke handelsvennootschap Denys - Engie Fabricom

Aannemer (deel onderstations): BESIX Van den Berg NV

Periode van de werken: september 2020 - december 2020

Kost van de werken: ongeveer 4,5 miljoen euro incl. BTW