18 sep 2018 12:11

Het RSVZ overhandigt top-15 ideeën van het #IMPROVER-platform aan minister Ducarme

De 15 ideeën zijn het resultaat van de “Happy Independent’s Year”-campagne in het kader van de 50-jarige viering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het #IMPROVER-platform ontving in totaal 40 ideeën – samen goed voor bijna 1700 stemmen – waarvan de 15 ideeën met de meeste stemmen overgedragen werden aan Minister Ducarme die verheugd is bij het zien van deze mobilisatie om nieuwe verbeteringen aan te brengen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

“Via het #IMPROVER-platform van de campagne wilden we alle zelfstandigen de kans geven hun eigen sociale zekerheid in handen te nemen en zo hun wensen echt weerspiegelen. Het resultaat is een waaier aan ideeën die betrekking hebben op alle aspecten van het statuut,” aldus Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van het RSVZ.

Wens voor een groter vangnet en meer rechten

De top-15 ideeën kenmerkt zich in een gemeenschappelijke wens naar een groter vangnet en meer rechten. De top 3 roept op tot:

  • de introductie van maaltijd- en ecocheques;
  • een groter sociaal vangnet bij een stopzetting van de zelfstandige activiteit met o.a. minimumrechten;
  • de uitbreiding van het bestaande overbruggingsrecht.

Denis Ducarme, minister van Zelfstandigen: “Op jaarbasis spreken we van 507,7 miljoen euro aan nieuwe maatregelen die sinds het begin van de legislatuur zijn ingevoerd en die een toevoeging vormen aan de bestaande maatregelen om het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te verbeteren! De 15 maatregelen die vanavond worden voorgesteld laten toe om nieuwe pistes in te slaan om het statuut nog verder te verbeteren.”

Context van het #IMPROVER-platform
In 2018 blaast het sociaal statuut van de zelfstandigen 50 kaarsjes uit. Om deze mijlpaal te vieren, lanceerden minister Ducarme en het RSVZ – in samenwerking met de zelfstandigenorganisaties, de DG Zelfstandigen en Synergie4 – de “Happy Independent’s Year”-campagne. Deze campagne wil niet enkel stilstaan bij de afgelopen 50 jaar aan verwezenlijkingen, maar ook resoluut vooruitblikken naar de toekomst. Daarom riep ze iedereen op om hun ideeën over dit sociaal statuut op te sturen via het #IMPROVER-platform. Dit platform liep van 21 februari 2018 tot en met 31 augustus 2018 en behaalde in totaal 40 ideeën. De 15 ideeën met de meeste stemmen worden nu onderzocht door de minister van Zelfstandigen.