25 apr 2022 10:32

Het sociaal Europa van morgen

Europees sociaal beleid laat zich ook bij jongeren voelen in het dagelijks leven. Wat verwachten jongeren van dat beleid? Welke zorgen hebben ze over hun toekomst op het vlak van sociale rechten, werkgelegenheid, gezondheid en mentaal welzijn? Op 26 april nemen we de tijd om naar hun bekommernissen en frisse ideeën te luisteren!

Hoe zien jongeren het sociaal Europa van morgen?

Ministers Dermagne, Vandenbroucke en Lalieux slaan de handen in elkaar voor deze conferentie die ter voorbereiding van het Europees Voorzitterschap 2024 wordt gehouden. De organisatie van het event kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (WASO), FOD Volksgezondheid en de POD Maatschappelijke integratie.

Europa is geen ver-van-mijn-bedshow

De toekomst van Europa is voortdurend in beweging en heeft ook impact op jongeren.  Ter voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2024, worden Europeanen rechtstreeks betrokken om mee te beslissen over die toekomst.  Daarom nodigen we jongeren uit voor een interactieve dag op hun maat. 100 jongeren tussen 18 en 30 gaan in debat met de ministers en elkaar. Ze krijgen de kans om hun stem te laten horen in 3 workshops over actuele maatschappelijke thema’s:

Werkgelegenheid

“Eerlijke arbeidsvoorwaarden” horen bij de Europese Pijler van sociale rechten. Op deze 7 grondbeginselen hebben alle Europese werknemers recht, ongeacht hun lidstaat of statuut: veilige en flexibele werkgelegenheid, een billijk loon, informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag, sociale dialoog, een evenwicht tussen werk en privéleven, een gezonde en veilige en aangepaste werkomgeving. Waar liggen de kansen om eerlijke arbeidsvoorwaarden te creëren op EU- en lidstaatniveau en welke rol speelt het maatschappelijk middenveld? 

Gezondheid

Hoewel gezondheid in de eerste plaats een bevoegdheid is van elke lidstaat, heeft ook het Europees beleid impact op onze gezondheid. Wat kunnen en moeten overheden doen om keuzes van de individuele burger positief te beïnvloeden? Wat is de impact van de bredere maatschappelijke context op de gezondheid van de jongere van vandaag?

Sociale bescherming en sociale insluiting

Als Europees burger kan je in heel Europese Unie studeren, werken en wonen. Sociale zekerheid is in de eerste plaats een nationale bevoegdheid, met grote verschillen in de bescherming, de voorwaarden en de organisatie tussen lidstaten. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet benadeeld worden door van lidstaat te veranderen? Hoe kan de Europese Unie helpen in de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting? 

Een interactieve dag vol boeiende sprekers

De dag wordt ingeleid door dhr. Kasel, Kabinetschef van EU-Commissaris Schmit, Commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten.

Elk van de drie workshops wordt ingeleid door sprekers die expert zijn in het thema. We betrokken o.a. jongerenorganisaties van verenigingen voor armoedebestrijding of voor personen met een handicap, de sociale partners, universiteiten, het middenveld, Europese netwerken en zelfs de WHO. Dankzij vooraf afgenomen straatinterviews krijgen jongeren een idee van wat er bij hun leeftijdsgenoten leeft rond elk thema.

Het zal een boeiende dag worden in het unieke decor van het Egmontpaleis. Dankzij DJ Viktør, visual harvesting en een photobooth zullen de discussies afgewisseld worden met onderbrekingen op maat van de jongeren.  

De resultaten van de workshops worden achteraf gepubliceerd en meegenomen in de voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap.

Meer info en contact

Ontdek het programma en de volledige sprekerslijst via: https://sociaaleuropa.be/#program

Wil je graag meer informatie of een interview? Contacteer press@minsoc.fed.be