13 aug 2020 17:35

Hittegolf: einde van de alarmfase op donderdag 13 augustus.

Afgelopen zaterdag, 8 augustus, beslisten de Belgische overheden, om voor de eerste keer de alarmfase van het ozon- en hitteplan in te schakelen. Reden voor deze uitzonderlijke maatregel waren de voorspelde temperaturen voor de komende week, die dagelijks rond de 35° of meer schommelden, en de verwachte hoge ozonconcentraties.  Dit in combinatie met het feit dat we door de COVID-19 epidemie strikte maatregelen moeten volgen, heeft tot de beslissing geleid om naar de alarmfase over te gaan. Op donderdag 13 augustus namen dezelfde overheden de beslissing om de alarmfase te beëindigen.

Tijdens een follow up vergadering op donderdag 13 augustus namen de bevoegde overheden de te verwachten weersomstandigheden onder de loep: het KMI voorspelt een aanzienlijke temperatuurdaling. IRCEL van zijn kant voorziet dat de lagere temperaturen en de eventuele onweersbuien ervoor zullen zorgen dat de Europese informatiedrempel voor ozon niet meer overschreden wordt over een significant deel van het land. De extreme weersomstandigheden, die potentieel een hoge impact kunnen hebben op de volksgezondheid, komen daarmee ten einde.

Er werden regelmatig informatievergaderingen georganiseerd om de genomen maatregelen in de alarmfase te evalueren en bij te sturen waar nodig.  De FOD Volksgezondheid nam hier een coördinerende rol op.

De alarmfase is dan wel afgelopen, maar de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan blijft nog steeds van kracht. De regionale overheden in België blijven daarom adviezen verstrekken aan de burgers, gemeenten, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang, jeugdverenigingen....  Ook de volgende dagen kunnen de hoge temperaturen nog een invloed hebben op de gezondheid van iedereen en meer specifiek de kwetsbare groepen.

Meer informatie over hitte en de waarschuwingsfase:

- www.warmedagen.be  

- http://sante.wallonie.be/?q=plan-wallon-forte-chaleur-pics-ozone

- https://leefmilieu.brussels/themas/lucht-klimaat/ozon-en-hitteplan