24 okt 2003 17:00

Hoge Raad voor de Justitie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de personeelsformatie, de taalkaders en het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie. (*)

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de personeelsformatie, de taalkaders en het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie. (*)

De Hoge Raad voor de Justitie heeft een drievoudige opdracht, die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: - extern toezien op de werking van de rechterlijke orde, inclusief het behandelen van klachten; - aan de politieke verantwoordelijken adviezen verstrekken voor een betere werking van de magistratuur; - een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, en dit op een objectieve, niet-partijpolitieke manier. (*) opgericht bij artikel 151 van de Grondwet, in werking gesteld door de wet van 22 december 1998.