28 feb 2003 16:00

Hoge Raad voor Vrijwilligers

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en mevrouw Greet van Gool, Regeringcommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en mevrouw Greet van Gool, Regeringcommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

De Hoge Raad voor Vrijwilligers werd via het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 opgericht. Een oproep aan de kandidaten werd gedaan op 11 oktober 2002. De kandidaturen konden worden ingediend tot en met 29 november 2002. Op 18 december 2002 vergaderden de vertegenwoordigers van de Premier, Vice-Eerste Ministers en de Regeringscommissaris teneinde de lijst van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op te stellen. Deze lijst werd vandaag door de Ministerraad goedgekeurd.