23 jan 2014 16:39

Huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). 

Het ontwerp voert de wet uit van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Deze bepaling schrijft voor dat de Raad van het BIPT een huishoudelijk reglement krijgt en legt daar de minimale inhoud van vast. Het ontwerp van koninklijk besluit herneemt de klassieke inhoud van een huishoudelijk reglement en houdt daarbij rekening met de door de wet gestelde eisen, wet die binnenkort zal worden aangepast. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.