01 jun 2015 13:18

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Vanaf vandaag zijn de kantoren van de FOD Financiën open van 9 u. tot 15 u. om te helpen bij het invullen van de aangifte.

Tijdens gans de maand juni, kunnen de belastingplichtigen van 9 u. tot 15 u. terecht in de kantoren van de FOD Financiën. Deze hulp eindigt op 30 juni 2015. 
Ieder jaar helpt de FOD Financiën ongeveer 1 miljoen belastingplichtigen in de kantoren, tijdens gemeentelijke zitdagen en in winkelcentra.
In 2015 krijgen 2.123.596 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de bus. Indien dit voorstel juist en volledig is dan hoeven zij niets te doen. In 2014 was dat zo in 92,9 % van de gevallen. Het is dus niet nodig dat zij zich verplaatsen!
Ter herinnering: de indieningsdata zijn 30 juni voor de papieren aangiften en 15 juli voor de aangiften via Tax-on-web.