04 mei 2017 13:51

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

De ambtenaren van de FOD Financiën ontvangen de belastingplichtigen in de belastingkantoren en tijdens gemeentelijke zitdagen overal in het land om hen bij te staan bij het invullen van de belastingaangifte voor 2017.

 

Sinds dinsdag 2 mei en nog tot 30 juni, ontvangen alle lokale belastingkantoren, de burgers om hen bij te staan of voor hen de belastingaangifte in te vullen. In mei zijn de kantoren open van 9 u. tot 12 u. en in juni van 9 u. doorlopend tot 15 u. De wachttijd in juni neemt af vanaf 13 u.

Dove en slechthorende personen kunnen van dan af ook terecht in 47 verschillende locaties voor hulp bij het invullen van hun aangifte. In 2017 kwamen er 20 nieuwe locaties bij.   

Eveneens vanaf dinsdag helpen ambtenaren van de FOD Financiën op verschillende plaatsen buiten de gebouwen van Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte. In totaal zijn er 1.455 gemeentelijke zitdagen of 190 meer dan in 2016 in een gebouw van het OCMW of van de gemeente op 501 verschillende plaatsen. In mei zijn er 972 zitdagen en in juni 483.

De burger die ons bezoekt, komt met :
• de identiteitskaart of het papieren aangifteformulier dat hij ontving
• de betaalbewijzen van bedragen die een belastingvermindering kunnen opleveren (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen...)
• documenten met inlichtingen over buitenlandse inkomsten (loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten)
 

Meer info's :

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte

#tow2017