03 okt 2003 17:00

Ijzeren Rijn

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, uitgewerkt door de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de Ijzeren Rijn (*).

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, uitgewerkt door de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de Ijzeren Rijn (*).

In het verdrag, dat het recht van België op het gebruik, het herstel, de aanpassing en de modernisering van de spoorwegverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied erkent, zijn de vragen opgenomen die aan de arbiters zullen voorgelegd worden. Met deze vragen wordt een regeling beoogd van de modaliteiten van de uitoefening van het voor België erkende recht. Het voorontwerp wordt aan de Raad van State overgemaakt voor advies binnen vijf werkdagen. (*) gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 en betreffende de goederenspoorverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied, via Nederlands Limburg.