20 nov 2021 17:50

Implementatie van het 'HNS-Verdrag 2010'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed ter implementatie van het 'HNS-Verdrag 2010'.  

Het voorontwerp betreft de implementatie van het Internationaal Verdrag van 2010 inzake de aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen ('het HNS-Verdrag 2010'), dat het internationale rechtskader hieromtrent vervolledigt.

In het kader van die implementatie worden ook wijzigingen aangebracht in het Belgisch Scheepvaartwetboek en het Gerechtelijk Wetboek. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.