12 feb 2021 17:21

Implementatie van spending reviews binnen de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akkoord met de onderwerpen en de taakomschrijving van de pilootprojecten voor spending reviews. 

Dit geeft uitvoering aan de beslissing van de Ministerraad van 18 december 2020 met betrekking tot het implementeren van spending reviews bij de federale overheid.

Conform die beslissing werd door de Staatssecretaris voor Begroting contact opgenomen met de functionele beleidscellen voor de selectie van een pilootproject in de volgende drie domeinen: de fiscale uitgaven, de primaire uitgaven (incl. de administratieve openbare instellingen) en de sociale zekerheid.

Dit heeft geresulteerd in de selectie van de volgende onderwerpen:

  • de vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing
  • de impact van veralgemeend telewerk op de organisatie en de uitgaven van de federale overheid
  • bijdragen aan doelmatige zorg

In overleg tussen de FOD BOSA en respectievelijk de FOD Financiën, de Regie der Gebouwen en het RIZIV werd een taakomschrijving uitgewerkt voor elk van de spending reviews