23 okt 2015 15:50

Impulsbeleid beheersing gewelddadige radicalisering

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit inzake de implementatie van een impulsbeleid met het oog op de beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen terrorisme.

Sinds 2014 kunnen tien steden en gemeenten rekenen op extra federale middelen voor hun projecten ter preventie van gewelddadige radicalisering. Via het impulsbeleid wordt er voorzien in een bijkomende financiële ondersteuning voor het lokale bestuur van die tien gemeenten, in de strijd tegen gewelddadige radicalisering. De bijkomende ondersteuning die wordt beoogd met dit impulsbeleid is:

  • een poging om actuele expertise uit te breiden
  • een poging tot coördinatie op bovenlokaal niveau
  • het ter beschikking stellen van bestaande kennis aan andere entiteiten die geconfronteerd worden met dezelfde problematiek

Een budget van een miljoen euro zal verdeeld worden over de tien betrokken steden en gemeenten.