17 okt 2022 10:58

Informatiecampagne over toestemming voor elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidswerkers

Ter gelegenheid van de "week van de patiënt" lanceert de FOD Volksgezondheid deze maandag zijn nieuwe informatie- en sensibiliseringscampagne over het beheer, door de burger, van het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens met de gezondheidswerkers die hem behandelen.

Miljoenen burgers hebben tijdens de COVID-crisis het portaal MijnGezondheid.be ontdekt, of ze nu een afspraak wilden maken om zich te laten testen, de resultaten van een test wilden raadplegen, hun Europees vaccinatiebewijs wilden vinden, het PLF-formulier wilden invullen voor hun terugkeer naar België na een verblijf in het buitenland, enz. Maar veel burgers weten nog steeds niet hoe zij via dit portaal de toegang tot hun gezondheidsgegevens kunnen beheren.

Gezondheidszorgbeoefenaar kunnen onder verschillende voorwaarden elektronische toegang krijgen tot de gezondheidsinformatie van hun patiënten:

 • de patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens
 • de gezondheidszorgbeoefenaar behandelt de patiënt daadwerkelijk en heeft vastgelegd dat hij een "therapeutische relatie" met hem heeft.
 • de gezondheidszorgbeoefenaar mag alleen de informatie raadplegen die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft om de patiënt kwaliteitszorg te verlenen.

Campagnethema: "Ja, maar ...". Ontdek hoe je de toegang tot je gezondheidsgegevens beheert op MijnGezondheid.be

Informatie-uitwisseling tussen gezondheidszorgbeoefenaars: ja, maar... de burger heeft inspraak! Het is dus de bedoeling dat de burger een speler wordt in zijn eigen gezondheid.

Het portaal MijnGezondheid.be stelt de burgers in staat:

 • om toestemming te geven of in te trekken voor het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens
 • om te zien welke gezondheidszorgbeoefenaars hebben geregistreerd dat ze een "therapeutische relatie" met hen hebben
 • om bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars aan deze lijst toe te voegen om hen toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens
 • bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars uitsluiten van het delen van hun gezondheidsgegevens: zelfs als zij verklaren dat zij een therapeutische relatie met hen hebben, hebben zij geen toegang tot hun gegevens.

Berichten en communicatiekanalen

De nieuwe campagne is beschikbaar in audio- en videovorm en zal worden ondersteund door posters in treinstations, metrostations en bushokjes, door videoclips op tv-zenders en sociale netwerken en door radiospots.

De campagne toont geanimeerde personages die praten over situaties uit het echte leven:

 • Ja, maar... Waar dient dat voor?
 • Ja, maar... Wie krijgt dan toegang tot mijn gegevens?
 • Ja, maar... Kan mijn buur die dokter is mijn gegevens inkijken?
 • Ja, maar... Kan mijn tandarts achterhalen dat ik darmklachten heb?

www.MaSanté.be

De campagne verwijst naar de website MijnGezondheid.be waar in eenvoudige bewoordingen uitleg wordt gegeven over toestemming, therapeutische relaties en de uitsluiting van bepaalde gezondheidswerkers.