12 mei 2022 11:00

Infrabel krijgt Europese financiering van 5,2 miljoen euro voor de optimalisering van de Montzenbundel

In september 2021 heeft de Europese Commissie een aantal oproepen gelanceerd om projecten in te dienen in het kader van haar programma Connecting Europe Facility, en dit voor een totaalbedrag van zeven miljard euro. Eén van deze oproepen betrof een speciaal budget bestemd voor de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur voor het vrachtvervoer. Een spoorwegproject van Infrabel, gesteund door de FOD Mobiliteit en Vervoer, is door de Europese Commissie geselecteerd. Dit project beoogt de optimalisering van de Montzenbundel in de regio Luik. Dankzij de aanleg van vier nieuwe sporen, zal men er goederentreinen van 740 meter lang kunnen ontvangen.

5,2 miljoen voor de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur in de regio Luik

Het project startte in oktober 2021, het einde van de werken is voorzien in de eerste helft van 2024. Dit project past in de ambitie van de federale regering om de spoorweginfrastructuur voldoende te ontwikkelen om treinen van 740 meter te kunnen laten rijden, en zo het goederenvervoer per spoor en de modal shift naar het spoor op het Belgische net te stimuleren.

De centrale ligging van de sporenbundel te Montzen op één van de strategische assen van Europa maakt het tot een interessante draaischijf voor het vrachtvervoer. Het verkeer op ons netwerk van treinen vanuit de haven van Antwerpen op weg naar Duitsland, Polen en de Baltische staten zal vlotter kunnen verlopen. Door de infrastructuur voor deze lange treinen te ontwikkelen, zou België niet langer dienstregelingsbeperkingen hoeven op te leggen voor het verkeer van deze treinen, die momenteel niet tijdens de spitsuren op het net mogen rijden.

Europese samenwerking om modal shift te stimuleren

Om een coherente aanpak voor te stellen voor het verkeer van lange treinen, heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer met de Duitse en Nederlandse ministeries van Verkeer gewerkt aan een gezamelijke strategie voor de investeringen die moeten worden gedaan op de Noordzee - Baltische corridor. Deze gezamenlijke inspanningen werden gesteund door de Europese commissaris voor Vervoer en resulteerden onder meer in dit project om de modal shift naar het spoor te vergemakkelijken.

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: "Het spoor is een van de oplossingen van de toekomst voor onze mobiliteit, verkeersveiligheid en het klimaat. Eén goederentrein haalt 50 vrachtwagens van de weg. Met de federale regering willen we het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 verdubbelen. En dankzij het BOOST-plan en de nieuwe investeringen die ik heb kunnen vrijmaken, zitten we ook op schema.  Met de 5,2 miljoen euro extra die de Europese Commissie ter beschikking stelt, zal de Montzen-route tegen 2024 uitgebreid worden en er zullen meer treinen en langere treinen op kunnen rijden, zodat er meer goederen die per spoor worden vervoerd. Een ruimere toegangspoort tot de rest van Europa die hopelijk steeds meer bedrijven zal overtuigen om de stap naar een ‘groene’ economie en mobiliteit te zetten!