25 apr 2014 18:28

Inhouding op sectorale aanvullende pensioenstelsels

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding van artikel 72 van de programmawet van 27 december 2012 vastlegt op 1 januari 2014 voor alle inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels.

Door artikel 72 in werking te laten treden, zullen de inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels een bijdrage van 8,86% op de aanvullende pensioenen verschuldigd zijn.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de programmawet van 27 december 2012