28 okt 2013 15:09

Inhoudingsplicht voor de vleessector

Vanaf 1 november 2013 is een inhoudingsplicht van toepassing voor de vleessector. Die inhoudingsplicht houdt in dat de persoon die een beroep doet op de diensten van een bedrijf uit de vleessector met fiscale schulden, 15 pct van het factuurbedrag moet inhouden en doorstorten aan de fiscale administratie.

De inhoudingsplicht in de vleessector is van toepassing op facturen betaalbaar vanaf 1 november 2013. De inhoudingsplicht bestond al sedert 2008 voor de bouwsector en sinds 1 september 2013 voor de sector van de bewakings- en toezichtsdiensten.
Op de website My Minfin kan men nagaan of er al dan niet een inhoudingsplicht is voor een bepaalde ondernemer uit de vleessector.
Als een persoon via de website My Minfin vaststelt dat het bedrijf uit de vleessector waar hij beroep op doet fiscale schulden heeft, moet hij de inhouding doen tot maximum 15 pct van het factuurbedrag.