03 sep 2010 11:52

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft de ministerraad in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het secretariaat van de administratieve commissie belast met het toezicht over de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten goedgekeurd.

Dit ontwerp voert de wet houdende regeling van de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit (wet van 30 november 1998). De wet werd gewijzigd door de wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.