19 dec 2003 16:00

Inschrijving voertuigen

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de inschrijving van voertuigen.

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de inschrijving van voertuigen.

Dit ontwerp houdt de strikte toepassing in van de meest dringende bepaling van artikel 35 van de Programmawet (**), namelijk dat de inschrijvingsvergoeding niet hoger mag zijn dan 31 EUR vanaf 1 januari 2004. Vanaf 2006 zal de inschrijvingsretributie volledig afgeschaft worden. (*) van 20 juli 2001. (**) van 5 augustus 2003.