24 feb 2006 16:00

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Omzetting van de Europese richtlijn over het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen

Omzetting van de Europese richtlijn over het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen

De Ministerraad zette de Europese richtlijn 2003/41/CE van het parlement en de Raad van 3 juni 2003 in Belgisch recht om. De richtlijn biedt bedrijven uit een lidstaat de mogelijkheid om zich bij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van een andere lidstaat voor het beheer van hun pensioenplan aan te sluiten. Bij grensoverschrijdende activiteiten geldt het basisprincipe dat de sociale wetgeving van de lidstaat van ontvangst van toepasing is en de prudentiële wetgeving van de lidstaat van oorsprong. Daarom scheidt het voorontwerp in de Belgische wetgeving duidelijk de prudentiële bepalingen van de sociale. De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening goed. Het is een voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.