23 jul 2021 19:50

Instemming met de overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de E.U.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de EU.

De overeenkomst, gedaan te Brussel op 5 mei 2020, heeft tot doel om de bilaterale investeringsverdragen tussen EU.-lidstaten op een gecoördineerde wijze te beëindigen en overgangsmaatregelen te voorzien voor de zaken die hangende zijn voor een arbitragetribunaal. Voor België gaat het over 13 bilaterale investeringsverdragen afgesloten door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU).

De overeenkomst geeft uitvoering aan het arrest Achmea van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin werd geoordeeld dat investeringsarbitrage onder een bilateraal investeringsverdrag tussen twee EU-lidstaten onverenigbaar is met het Unierecht. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.