10 okt 2022 16:37

Instituut stelt zich burgerlijke partij in zaak over wraakporno

Brussel, 10 oktober 2022 – Vandaag is een man voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen op verdenking van onder meer niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden, afpersing, belaging, verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen staat de slachtoffers bij.

De man contacteerde meerdere vrouwen via een nepprofiel op Tinder en Snapchat. Hij zou verschillende vrouwen misleid en afgeperst hebben om seksueel getinte beelden te verkrijgen. Zodra hij in het bezit was van de beelden, stuurde hij dreigementen dat hij de beelden verder zou verspreiden om zo nog meer of nog explicietere beelden te verkrijgen.

Het parket besliste de man te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. De tenlasteleggingen omvatten onder meer de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden, afpersing, belaging, verkrachting, aantasting van de seksuele integriteit en valsheid in informatica. Het parket identificeerde meer dan twintig slachtoffers waarvan enkelen zich burgerlijke partij stelden, samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De (dreiging tot) niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden is een problematiek die vaak voorkomt. Sinds 1 juli 2020 heeft het Instituut de bevoegdheid om slachtoffers van dergelijke feiten bij te staan. Slachtoffers kunnen informatie vinden op de website van het Instituut, waarop onder andere een handleiding staat om beelden van het internet te verwijderen. Ook voor juridische ondersteuning kunnen ze terecht bij het Instituut.

Zolang de gerechtelijke procedure loopt, wenst het Instituut zich niet uit te spreken in de pers om de sereniteit van het proces te vrijwaren.

Perscontact
Aurore Couvreur

0475 55 91 67
aurore.couvreur@iefh.belgique.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.