05 okt 2016 14:01

Interactieve webtool “my2050.be” wil het debat over de transitie naar een koolstofarme maatschappij stimuleren

Vandaag lanceerden Minister Marie Christine Marghem en de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid in het Institut Saint-Boniface Parnasse in Brussel de educatieve webtool “My2050”: deze online tool biedt de burgers - en leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid zelf een scenario uit te werken voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Deze tool moet het maatschappelijk debat stimuleren over de manier waarop België de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% kan verminderen t.o.v. 1990.

In navolging van het Akkoord van Parijs heeft de federale Dienst Klimaatverandering op www.my2050.be een drietalige (NL/FR/EN) educatieve webtool ontwikkeld waarmee iedereen scenario’s kan uitwerken over hoe België zijn bijdrage kan leveren aan de doelstelling van Parijs om naar een klimaatneutrale wereld te evolueren. De gebruikers van de tool kunnen gedrags- of technologische veranderingen kiezen in het transport, de gebouwen, de industrie, de energieproductie en de landbouw en zo zelf bepalen hoe deze bijdrage er zou kunnen uitzien. My2050 toont deze keuzes in een interactief virtueel landschap en berekent simultaan of de uitstootvermindering van ons land in 2050 volstaat. De webtool toont verder ook de uitstootvermindering per sector, de energievraag en de netto in- en uitvoer van elektriciteit en berekent de investeringen die nodig zijn om het scenario mogelijk te maken.

De My2050-gebruikers krijgen via 7 animatiefilms (o.m. over de uitdagingen en oplossingen in de verschillende sectoren), 13 infofiches én een lerarenhandleiding voor een optimaal gebruik in de klas (3de graad secundair) een grondig inzicht in de problematiek, zodat ze met kennis van zaken aan het werk kunnen. Ze kunnen hun scenario’s opslaan, vergelijken en delen via mail en via sociale media. “My2050.be” is gebaseerd op een Brits concept (http://my2050.decc.gov.uk) en is een vereenvoudigde versie van een uitgebreid rekenmodel voor de ontwikkeling van koolstofarme scenario’s voor België (zie www.klimaat.be/2050). De tool werd ontwikkeld i.s.m. Climact, Climate Media Factory, Cronos/Legioen en WWF.

Hans Bruyninckx, Directeur van het Europees Milieuagentschap, en Prof. Jürgen Kropp van het Duitse Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) zetten in een videoboodschap het belang en de kwaliteit van de webtool in de verf. De leerlingen van het Institut Saint-Boniface Parnasse, die de webtool uittestten, lichtten de pluspunten en de uitdagingen van een door henzelf uitgewerkt transitiescenario toe.

“Dat burgers, en zeker jongeren, via deze tool kunnen uitzoeken wat ze concreet kunnen doen voor het klimaat en op die manier ook anderen kunnen aanzetten hun gedrag te veranderen, is van onschatbare waarde om de transitie naar een klimaatneutrale wereld te bespoedigen’, zegt Minister Marghem.

Omdat bewustmaking en betrokkenheid van alle burgers cruciaal is voor de transitie naar een koolstofarme samenleving zullen In de komende maanden ook een aantal ‘klimaatcoaches’ geselecteerd en opgeleid worden, om het gebruik van deze webtool in scholen en andere organisaties te begeleiden.

 

Voor meer inlichtingen:

Op www.klimaat.be/2050 onder “My2050-webtool” kan u terecht voor:

  • de videoboodschappen van Prof. Jürgen Kropp en Hans Bruyninckx
  • de reacties van leerlingen en leerkrachten die de tool hebben uitgetest

Contactpersonen:

  • Ingrid Van Daele, woordvoerster minister Marghem: ingrid.vandaele@marghem.fed.be, 0470 32 02 62
  • Luc Dries, communicatie Dienst Klimaatverandering: luc.dries@milieu.belgie.be, 0473 338 340