26 mei 2023 16:48

Interdepartementale provisie aanslagen 22 maart: financiering van de gerechtskosten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de financiering van de gerechtskosten van het proces inzake de terroristische aanslagen van 22 maart 2016.

De organisatie van het proces heeft een grote invloed op de reguliere kredieten van de gerechtskosten in strafzaken, onder meer door de vele kosten voor tolken en vertalingen, buitenlandse getuigen die naar België dienen te komen, en de maandenlange vergoedingen en verloningen voor de zowat 30 (reserve)juryleden.

Ter financiering van deze gerechtskosten wordt vanuit de Interdepartementale Provisie betreffende de aanslagen van 22 maart 2016 het bedrag van 3.237.350,66 euro vrijgemaakt voor het begrotingsjaar 2023.