15 mei 2012 17:14

Interministeriële Conferentie voert strijd op tegen nieuwe drugs

De Ministers en Staatssecretarissen van de Interministeriële Conferentie Drugs hebben vandaag vergaderd, onder voorzitterschap van Minister Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Zij zijn akkoord om de strijd tegen de “legal highs”, niet gereglementeerde psychoactieve stoffen, op te drijven.
De term ‘legal highs’ omvat een breed scala van synthetische en plantaardige stoffen en producten waaronder 'research chemicals', 'party pillen', 'herbal highs', enz.. De legal highs worden in hoofdzaak verkocht om dezelfde, of nog sterkere, effecten te bekomen dan deze van de huidige illegale drugs. Het gaat bijvoorbeeld om synthetische cannabinoïden, waarvan de effecten 7 maal groter zijn dan cannabis. De 'legal highs' markt wordt gekenmerkt door de snelheid waarmee de producenten regelgeving proberen te omzeilen door steeds nieuwe alternatieven aan te bieden voor stoffen die onder controle staan. In Europa werden in 2010 41 nieuwe stoffen gedetecteerd, 49 in 2011 en 27 in het eerste semester van 2012, waarvan 7 in België. Volgens de Eurobarometer 2011 van de Europese Commissie heeft 5% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar ooit één van deze nieuwe psychoactieve stoffen gebruikt. Deze stoffen worden vooral verkregen bij vrienden (54%), in discotheken (36%), in gespecialiseerde shops(33%) of via internet (7%).


De Interministeriële Conferentie Drugs heeft drie pijlers goedgekeurd in de strijd tegen deze legal highs.
1. Door een snelle informatiedoorstroming te verzekeren naar alle betrokken actoren (focal points, preventiewerkers, politie, justitie, …) van zodra een nieuwe stof is verschenen.

2. Door een wettelijk kader te realiseren dat de productie en de handel in legal highs strafbaar maakt.

 

Het gaat onder meer om een aanpassing van de drugswet : de aanmaak, het aanbieden, de verkoop en de verschaffing, zelfs kosteloos, voor menselijke consumptie van stoffen met psychoactieve werking zullen strafbaar worden gesteld. Bepaalde legale stoffen met een psychoactieve werking zullen uitgesloten worden van deze bepaling. Dit is bijvoorbeeld het geval voor alcoholhoudende dranken, tabak, bepaalde levensmiddelen en geneesmiddelen.

 

Het gaat bovendien om het verbieden van bepaalde stoffen met psychoactieve werking gerelateerd aan de basisstructuur van deze stoffen. Eventuele wijzigingen van moleculen zouden op die manier onder de toepassing van deze bepaling vallen. Via deze weg zullen in eerste instantie de synthetische cannabinoïden onder controle gebracht worden.

 

3. Door een preventiestrategie te ontwikkelen betreffende de gezondheidsrisico’s van deze stoffen, die gebaseerd is op maximale informatie, en die gericht is naar potentiële gebruikers. België werkt hiervoor samen met het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving.


Ook andere dossiers werden behandeld.
 

Een volledige stand van zaken betreffende de uitdagingen voor preventie, behandeling en schadebeperking werd voorgesteld aan de leden van de Conferentie. Op basis van de verkregen resultaten zal de Algemene Cel Drugsbeleid een reeks beleidsmaatregelen voorstellen aan de volgende Interministeriële Conferentie.
 

De Conferentie bereikte daarnaast ook een akkoord om jaarlijks de directe overheidsuitgaven voor drugsbeleid nauwgezet op te volgen. Deze informatie is belangrijk om ons drugsbeleid te verbeteren. De permanente coördinatie van de Algemene Cel Drugsbeleid zal de gegevens inzamelen en verwerken.


De Conferentie keurde tenslotte ook de missieverklaring van het Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction en het activiteitenrapport 2009-2011 van de Algemene Cel Drugsbeleid goed.
 

Voor meer informatie :
Prof. Dr. Brice De Ruyver, coördinator Algemene Cel Drugsbeleid
Gsm : 0475 87 15 42
www.drugbeleid.be