29 okt 2020 18:30

INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE VOLKSGEZONDHEID 29 OKTOBER 2020

Griepvaccinatie: absolute prioriteit voor bescherming meest kwetsbare mensen

Beschikbaarheid van seizoensgriepvaccins en prioritering van risicogroepen

België zal 2,9 miljoen vaccins beschikbaar hebben tegen seizoensgriep. Dit is méér dan de vorige jaren.

Voor de seizoensgriep 2020-2021 heeft de IMC de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie. In eerste instantie worden de vaccins alleen geleverd aan de prioritaire doelgroepen (categorie A) die bepaald zijn door de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Dit zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar, zwangere vrouwen en het personeel uit de gezondheidssector.

 

Herevaluatie van de fasering van de vaccinatiecampagne om de prioritaire risicogroepen te beschermen

Ongeveer de helft van de griepvaccins werd al door apothekers aan patiënten en bedrijfsgeneeskundige diensten geleverd voor de vaccinatie van deze prioritaire doelgroepen. Op basis van een onderzoek bij alle apotheken blijkt dat de vraag naar vaccins voor mensen uit deze doelgroep sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De resterende vaccins zullen dus ook nodig zijn om aan de behoeften van de prioritaire doelgroepen te voldoen.

 

Daarom is besloten prioriteit te geven aan de vaccinatie van deze prioritaire risicodoelgroepen. Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van deze prioritaire risicodoelgroep (categorie A) geëvalueerd worden.

Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van de leeftijd  van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet  samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar (categorie B). Tot dan worden geen vaccins verstrekt aan deze doelgroep.

De tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd.  

Deze maatregelen treden onmiddellijk in werking.

 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zal de betrokken beroepsgroepen informeren over de praktische implicaties. 

De overheden wijzen er ook op dat gezonde mensen minder snel ernstig ziek worden door de seizoensgriep. Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep eveneens beperken. 

 

Meer informatie

Advies 9581 - Griepvaccinatie - Winterseizoen 2020 - 2021 (Hoge Gezondheidsraad, HGR)

De risicogroepen die de HGR identificeert in het advies over de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep, seizoen 2020-2021, zijn de volgende:

Categorie A


o Groep 1: personen met een risico  op complicaties

 • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
 • alle personen vanaf 65 jaar
 • personen die in een instelling verblijven
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

o Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

o Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

 • de risicopersonen uit groep 1
 • kinderen jonger dan 6 maanden

 

Categorie B

o Personen tussen 50 en 65 jaar

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende Ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC
 • Frank Vandenbroucke – Federale staat
 • Christie Morreale – Waals Gewest
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.

 

Contact

 • Voor Minister Beke : steffen.vanroosbroeck@vlaanderen.be, 0479 24 54 64
 • Voor Minister Morreale : stephanie.wilmet@gov.wallonie.be
 • Voor Minister Glatigny : Sandrine.LONNOY@gov.cfwb.be
 • Voor Minister Linard : nicolas.parent@gov.cfwb.be
 • Voor Minister Antoniadis : Jennifer Nyssen,  jennifer.nyssen@dgov.be
 • Voor Minister Maron : kamrous@ggc.brussels