28 feb 2014 19:28

Interne evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 25 februari 2010 wijzigt houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Zo wordt dat koninklijk besluit in overeenkomst gebracht met de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

De wet van 19 maart 2013 maakt een onderscheid tussen de interne evaluatie en de externe evaluatie. Bovendien voorziet deze wet dat alle actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking geharmoniseerde en gecertificeerde interne opvolgings- en evaluatiesystemen moeten invoeren die de effectiviteit en de kwaliteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking moeten verbeteren. De dienst Bijzondere Evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking moet die nieuwe taken met betrekking tot de harmonisering en de certificering van de evaluatiesystemen op zich nemen.